Hoa hồng & Thanh toán

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Tất cả đơn hàng thành công bạn sẽ được hoa hồng là 10%

Mức hoa hồng tối thiểu mà bạn được rút là: 200.000vnđ (hai trăm nghìn đồng).

Hoa hồng được trả định kỳ vào ngày 6 Tây hàng tháng.

Hoa hồng được chuyển khoản thẳng vào tài khoản ATM của bạn.

Chân thành hợp tác cùng các bạn

Hỗ trợhttps://www.facebook.com/GocAnNinh/