Liên hệ

Công Nghệ ĐẠT VIỆT

1/ Trụ Sở Chính:

Đường 69 Đồng Khởi K9 F6 TP.Trà Vinh

Tel: 0743 865 05

2/ Chi nhánh:

K2 F1 TX.Duyên Hải, Trà Vinh

Tel: 0743 832 635

Email: congnghedatviet85@gmail.com

Website : https://congnghedatviet.com | https://congnghedatviet.com/

Facebook: https://www.facebook.com/GocAnNinh

Hotline: 0909.136.089, 0983.205.502